Pierwsze spotkanie autorów i redaktorów opracowujących przykładowe plany i programy nauczania

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

W dniach 3–4 marca 2017 r. w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” – etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy odbyło się pierwsze z zaplanowanych trzech spotkań autorów i redaktorów merytorycznych opracowujących plany i programy nauczania dla 55 zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Zmodyfikowane podstawy programowe kształcenia w zawodach zostały opracowane w ramach 1. etapu: Forum partnerów społecznych projektu.

W trakcie pierwszego spotkania autorzy i redaktorzy przykładowych planów i programów nauczania zapoznawali się z metodologią opracowania planów i programów, opracowywali plany nauczania dla branżowej szkoły I stopnia po szkole podstawowej, 5-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej. Podczas warsztatów dyskutowano o efektach kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, tj. bezpieczeństwa i higieny pracy, kompetencji personalnych i społecznych, języka obcego ukierunkowanego zawodowo, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizacji pracy małych zespołów. Mówiono także o zaprojektowaniu przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych w oparciu o efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach.

Zawody, dla których opracowywane są plany i programy nauczania:

 1. Fotograf
 2. Technik fotografii i multimediów
 3. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 4. Technik spedytor
 5. Technik logistyk
 6. Magazynier
 7. Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
 8. Technik włókiennik
 9. Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
 10. Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 11. Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
 12. Technik ceramik
 13. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 14. Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 15. Betoniarz-zbrojarz
 16. Monter izolacji budowlanych
 17. Murarz-tynkarz
 18. Monter konstrukcji budowlanych
 19. Technik budownictwa
 20. Technik geodeta
 21. Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
 22. Technik budowy dróg
 23. Monter nawierzchni kolejowej
 24. Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 25. Monter sieci i instalacji sanitarnych
 26. Technik inżynierii sanitarnej
 27. Technik weterynarii
 28. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 29. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 30. Monter kadłubów jednostek pływających
 31. Technik budowy jednostek pływających
 32. Technik mechanik okrętowy
 33. Elektromechanik pojazdów samochodowych
 34. Mechanik pojazdów samochodowych
 35. Technik pojazdów samochodowych
 36. Mechanik pojazdów motocyklowych
 37. Operator maszyn i urządzeń hutniczych
 38. Technik hutnik
 39. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
 40. Technik odlewnik
 41. Modelarz odlewniczy
 42. Elektromechanik
 43. Elektryk
 44. Technik elektryk
 45. Elektronik
 46. Technik elektronik
 47. Technik elektroniki i informatyki medycznej
 48. Mechatronik
 49. Technik mechatronik
 50. Monter sieci telekomunikacyjnych
 51. Technik sieci telekomunikacyjnych
 52. Technik informatyk
 53. Technik teleinformatyk
 54. Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 55. Technik tyfloinformatyk

Ostatnia aktualizacja:

Pierwsze spotkanie autorów i redaktorów opracowujących przykładowe plany i programy nauczania

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

W dniach 3–4 marca 2017 r. w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” – etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy odbyło się pierwsze z zaplanowanych trzech spotkań autorów i redaktorów merytorycznych opracowujących plany i programy nauczania dla 55 zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Zmodyfikowane podstawy programowe kształcenia w zawodach zostały opracowane w ramach 1. etapu: Forum partnerów społecznych projektu.

W trakcie pierwszego spotkania autorzy i redaktorzy przykładowych planów i programów nauczania zapoznawali się z metodologią opracowania planów i programów, opracowywali plany nauczania dla branżowej szkoły I stopnia po szkole podstawowej, 5-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej. Podczas warsztatów dyskutowano o efektach kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, tj. bezpieczeństwa i higieny pracy, kompetencji personalnych i społecznych, języka obcego ukierunkowanego zawodowo, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizacji pracy małych zespołów. Mówiono także o zaprojektowaniu przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych w oparciu o efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach.

Zawody, dla których opracowywane są plany i programy nauczania:

 1. Fotograf
 2. Technik fotografii i multimediów
 3. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 4. Technik spedytor
 5. Technik logistyk
 6. Magazynier
 7. Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
 8. Technik włókiennik
 9. Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
 10. Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 11. Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
 12. Technik ceramik
 13. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 14. Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 15. Betoniarz-zbrojarz
 16. Monter izolacji budowlanych
 17. Murarz-tynkarz
 18. Monter konstrukcji budowlanych
 19. Technik budownictwa
 20. Technik geodeta
 21. Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
 22. Technik budowy dróg
 23. Monter nawierzchni kolejowej
 24. Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 25. Monter sieci i instalacji sanitarnych
 26. Technik inżynierii sanitarnej
 27. Technik weterynarii
 28. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 29. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 30. Monter kadłubów jednostek pływających
 31. Technik budowy jednostek pływających
 32. Technik mechanik okrętowy
 33. Elektromechanik pojazdów samochodowych
 34. Mechanik pojazdów samochodowych
 35. Technik pojazdów samochodowych
 36. Mechanik pojazdów motocyklowych
 37. Operator maszyn i urządzeń hutniczych
 38. Technik hutnik
 39. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
 40. Technik odlewnik
 41. Modelarz odlewniczy
 42. Elektromechanik
 43. Elektryk
 44. Technik elektryk
 45. Elektronik
 46. Technik elektronik
 47. Technik elektroniki i informatyki medycznej
 48. Mechatronik
 49. Technik mechatronik
 50. Monter sieci telekomunikacyjnych
 51. Technik sieci telekomunikacyjnych
 52. Technik informatyk
 53. Technik teleinformatyk
 54. Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 55. Technik tyfloinformatyk

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa