Rekrutacja recenzentów planów i programów nauczania

Zapraszamy do współpracy recenzentów planów i programów nauczania opracowanych dla 55 zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach. Realizacja zlecenia w połowie marca. Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja:

Rekrutacja recenzentów planów i programów nauczania

Zapraszamy do współpracy recenzentów planów i programów nauczania opracowanych dla 55 zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach. Realizacja zlecenia w połowie marca. Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa