Nabór specjalistów do realizacji projektu „Partnerstwo”

Zapraszamy zainteresowane osoby do współpracy z projektem „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”

Poszukujemy specjalistów w zakresie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego zespołu projektowego (szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ORE)
oraz specjalistę ds. rozliczeń finansowych projektu (szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ORE)

Rekrutacja trwa do 13 stycznia 2017 r.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa