„Nowoczesne Technologie Informacyjne w Służbie Cyfrowej Szkoły i Administracji Publicznej”- konferencja

Celem przedsięwzięcia będzie zaprezentowanie najnowszych osiągnięć IT wykorzystywanych w procesie edukacyjnym, kontakt uczestników z firmami, producentami, odbiorcami i innymi nauczycielami.

Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności przydatnych do tego, aby być innowacyjnym nauczycielem, pedagogiem, edukatorem, mentorem. Pokazanie jak budować szkołę bez barier na miarę XXI wieku.

Organizator:

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu

Data i miejsce:

20-22 listopada 2015 r., Radom

Adresaci:

Osoby wykorzystujące technologie informatyczne w sektorze edukacji, w urzędach i instytucjach publicznych.

Strona www:

http://www.konferencja.radom.pl/

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa