„Komiksy ekonomiczne” – Edukacja ekonomiczna poprzez komiksy i specjalnie do nich opracowane scenariusze lekcji

„Komiksy ekonomiczne” to innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest przedstawienie zagadnień związanych z gospodarką w przystępnej formie obrazkowej, ciekawej dla odbiorcy w każdym wieku.

Na każdą edycję projektu składa się konkurs na najlepsze komiksy i animacje ekonomiczne oraz – na bazie wybranych prac – opracowanie przez ekspertów scenariuszy lekcji z WOSu i podstaw przedsiębiorczości. Scenariusze te oraz animacje i komiksy nagrane na CD, przekazywane są bezpłatnie wraz z antologią komiksową nauczycielom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Organizator:

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

Data i miejsce:

Od listopada 2015 roku do czerwca 2016 roku; Na terenie całej Polski

Adresaci:

Uczniowie oraz nauczyciele przedmiotów wiedza o społeczeństwie i podstawy przedsiębiorczości

Strona www:

www.komiksy-ekonomiczne.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa