Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro”

Program PoZdro jest odpowiedzią na ogłoszoną przez WHO epidemię otyłości, rosnącą liczbę zachorowań na cukrzycę typu 2 oraz inne choroby cywilizacyjne.

Jednym z elementów programu jest wsparcie środowiska szkolnego i wyposażenie placówek w odpowiednie narzędzia służące edukacji zdrowotnej.

Poradnik programu PoZdro zawiera m.in. opinie lekarzy, psychologów i dietetyków o psycho-społecznych i ekonomicznych skutkach otyłości, proste ćwiczenia fizyczne dla dzieci biorących udział w programie oraz przepisy na smaczne i zdrowe dania.

Ponadto, program przewiduje przeprowadzenie badań przesiewowych uczniów w gabinetach lekarskich na terenie szkół, podczas godzin lekcyjnych.

Badania przeprowadza wykwalifikowana pielęgniarka programu PoZdro! W trakcie badania dokonywany jest pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocena ostrości widzenia, ocena masy i składu ciała, ocena postawy ciała, ocena sprawności krążeniowo-oddechowej. Wyniki poszczególnych badań przekazywane są rodzicom lub opiekunom ucznia.

Rodziny uczniów, znajdujących się w grupie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 i inne choroby cywilizacyjne, zapraszani są do następnego etapu programu PoZrdo!, jakim jest dwuletnia, bezpłatna Zintegrowana Opieka Indywidualna.

Organizator:

Fundacja Medicover

Data i miejsce:

Od 1 października 2015 r., Szkoły gimnazjalne na terenie całej Polski

Adresaci:

Uczniowie klas 1 i 2 gimnazjum

Strona www:

www.po-zdro.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa