”Równa Szkoła – Szkoła bez Dyskryminacji”

Przestrzeń wymiany wiedzy oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji związanych z edukacją antydyskryminacyjną i przeciwdziałaniem przemocy w szkołach wśród kluczowych osób pracujących w sektorze edukacji.

Konferencja to przede wszystkim podsumowanie wiedzy o udokumentowanych zjawiskach dyskryminacji, zaprezentowanie innowacyjnych i systemowych rozwiązań antydyskryminacyjnych.

Organizator:

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Data i miejsce:

25-26 maja 2015, Warszawa

Adresaci:

Dyrektorzy szkół, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa