Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2014/2015

Gala podsumowuje prace nad wytwarzaniem innowacji pedagogicznych i ich wdrażaniem do praktyki szkolnej, a także prezentuje dobre praktyki pedagogiczne.

Podsumowanie działalności innowacyjnej jest szczególnie ważnym świętem dla nauczycieli prezentujących wysoki poziom refleksji i produktywności pedagogicznej, dla kreatorów zmiany w edukacji.

Organizator:

Łódzkie Centrum Doskonaleni Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Data i miejsce:

15 czerwca 2015 r., Łódź

Adresaci:

Nauczyciele, dyrektorzy, pracodawcy, przedstawiciele środowisk naukowych.

Strona www:

http://www.wckp.lodz.pl/content/podsumowanie-ruchu-innowacyjnego-w-edukacji-w-roku-szkolnym-20142015

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa