Konferencja z cyklu „Człowiek w świecie informacji. Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i Praktyka”

alt

Problematyka konferencji wynika z potrzeby szerszego spojrzenia na zagadnienie kultury informacyjnej współczesnego człowieka, a nie tylko z perspektywy kształcenia kompetencji informacyjnych, informatycznych i samokształceniowych młodego pokolenia oraz osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

 

W ostatnich latach kultura informacyjna stała się przedmiotem analizy badaczy zajmujących się problemami ekonomii, psychologii, informatyki, techniki, socjologii, filozofii, etyki, ekologii, informatologii, bezpieczeństwa społecznego, andragogiki, pedagogiki, komunikacji społecznej itd.

 

Konferencja będzie miejscem podjęcia wspólnej refleksji na temat interdyscyplinarnego rozumienia pojęcia ‘kultura informacyjna’, a jej efektem monografia skupiającą różne stanowiska i otwierającą przed badaczami różne perspektywy analizy zjawiska kultury informacyjnej i kultury informacji. Brak takiego opracowania w piśmiennictwie polskim stał się jednym z powodów zainicjowania interdyscyplinarnego dyskursu.

 

Celem konferencji jest także możliwość konfrontacji rozwiązań teoretycznych z przykładami dobrych praktyk związanych z propagowaniem kultury informacyjnej w społeczeństwie. Dlatego pragniemy zaprosić do udziału w konferencji zarówno teoretyków jak i praktyków, przedstawicieli różnych dziedzin nauki, głównie pedagogów, informatyków, ekonomistów, medioznawców, psychologów, historyków, politologów, przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie, socjologów, ekologów, informatologów, bibliotekarzy, filozofów, etyków, dokumentalistów, antropologów kultury, kulturoznawców, architektów informacji. Nie ograniczamy programu konferencji.

 

Chcemy przede wszystkim poznać obecny stan badań na temat kultury informacyjnej w Polsce w różnych obszarach życia społecznego. Mamy nadzieję, że dzięki konferencji uczestnicy wniosą do tego obszaru badań swoje obserwacje i przemyślenia, a także że znajdą w nim jeszcze nieodkryte wątki i aspekty. Mamy także nadzieję, że konferencja będzie źródłem inspiracji dla nowych form promocji nauki oraz edukacji.

 

Organizator:

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

Data i miejsce:

Kraków, 9 października 2015 r.

Katowice, 23 października 2015 r.


Adresaci: 

Pracownicy różnego typu bibliotek i ośrodków informacji, studenci głównie kierunków pedagogicznych, związanych z naukami o bezpieczeństwie, naukami o informacji, pracownicy naukowo-dydaktyczni, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy kultury i oświaty, osoby zainteresowane problemami funkcjonowania człowieka w świecie nadmiarowości informacji i przyspieszenia technologicznego w sferze kultury, edukacji, etyki, technologii informatyczno-komunikacyjnych, ekologii, rozwoju osobowości, bezpieczeństwa itd.

 

Strona internetowa wydarzenia:
www.konferencja-upkrakow.wix.com/kulturainformacyjna

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa