Ogólnopolskie badanie opinii koordynatorów szkół promujących zdrowie zrzeszonych w sieci krajowej

alt

Celem planowanych badań jest poznanie opinii koordynatorów szkół promujących zdrowie zrzeszonych w sieci krajowej na temat sposobu organizacji i realizacji edukacji zdrowotnej w poszczególnych placówkach, z uwzględnieniem ich przygotowania i osobistego zaangażowania w wypełnianie zdań wynikających z roli koordynatora.

 

Planowane badania będą miały charakter porównawczy, a ich wyniki zostaną zestawione z wynikami podobnych badań przeprowadzonych w Irlandii w rok 2013, sponsorowanych przez Irish Research Council.

 

Organizator:

Katedra Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

 

Data i miejsce:

15 maja 2015 r. – 30 października 2015 r. ; Katowice


Adresaci: 

Koordynatorzy szkół promujących zdrowie posiadających krajowy certyfikat.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa