III Ogólnopolska konferencja naukowa „Edukacja przygodą Experiental Adventure Outdoor”

alt

Konferencja skierowana jest m.in. do nauczycieli i umożliwi im poszerzenie wiedzy na temat pedagogiki przygody oraz jej praktycznego zastosowania w edukacji i wychowaniu. Warto również podkreślić, że konferencja – jak pokazały dotychczasowe doświadczenia – przyczynia się do integracji środowisk związanych z oświatą.

 

Stanowi nie tylko forum wymiany dobrych praktyk i pomysłów, ale również jest okazją do nawiązania lub wzmocnienia współpracy między różnymi instytucjami i organizacjami. Naszym celem jest wsparcie praktyków nowymi metodami, ale również ukazanie im teoretycznego zaplecza pedagogiki przygody.

 

Organizator:

Fundacja Pracownia Nauki i Przyrody

 

Data i miejsce:

16-17 października 2015 r.


Adresaci: 

Przedstawiciele środowisk akademickich (badacze, teoretycy) i środowisk oświatowych (kadra kształcąca nauczycieli, wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży), praktycy „pedagogiki przyrody” (nauczyciele, edukatorzy, twórcy programów i projektów, działacze stowarzyszeń), leśnicy, edukatorzy edukacji przyrodniczej, doktoranci, studenci.

 

Strona internetowa wydarzenia:
www.naukaprzygoda.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa