IX Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

alt

Zapraszając na tegoroczną IX Krajową Konferencję Nauczycieli Bibliotekarzy proponujemy refleksję nad czytelnictwem dzieci i młodzieży. Co uczniowie czytają, kto wpływa na ich wybory, skąd czerpią motywację do lektury?

 

To tylko niektóre pytania, na które będziemy poszukiwali odpowiedzi. Konferencja ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, propagowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania bibliotek szkolnych w polskim systemie oświaty.

 

Organizator:

Instytut Badań w Oświacie

 

Data i miejsce:
17 kwietnia 2015, Warszawa


Adresaci: 

Bibliotekarze z różnych placówek szkolnych, bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych, doradcy metodyczni zajmujący się bibliotekami.

 

Strona internetowa wydarzenia:
www.ibo.edu.pl/bibliotekarze2015/

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa