Ogólnopolskie Zloty Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów

alt

Ogólnopolskie Zloty Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów to dwudniowe konferencje, podczas których zaprezentowane zostaną najbardziej kreatywne i innowacyjne rozwiązania stosowane w edukacji.

Oprócz wykładów podczas spotkania odbędą się także, warsztaty, które będą źródłem inspiracji na prowadzenie lekcji w szkołach oraz porad dotyczących najlepszych i najnowszych rozwiązań technologicznych, możliwych do wdrożenia w szkołach.

 

Organizator:

Kwartalnik „IT w Edukacji”


Data i miejsce:
kwiecień – grudzień, cała Polska


Adresaci:
Nauczyciele zainteresowani wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu, innowacyjni dyrektorzy, opiekunowie szkolnych pracowni informatycznych, a także przedstawiciele instytucji oświatowych.

 

Strona internetowa wydarzenia:
www.zlot.itwedukacji.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa