3 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego M@tando

alt

Celem konkursu jest popularyzacja nauczania matematyki w oparciu o technologie IT. Uczestnicy konkursu, po zalogowaniu się na platformie, otrzymują dostęp do zestawu 10 zadań uwzględniających zakres materiału odpowiednio dla liceum i technikum.

 

Podczas eliminacji drużyny, pracując zespołowo, zobowiązane są rozwiązać otrzymane zestawy zadań. Dzięki uczestnictwu w M@tandzie uczniowie i uczennice poznają nowoczesne narzędzia do nauki matematyki. Zakres merytoryczny konkursu dostosowany jest do podstawy programowej szkół ponadgimnazjalnych i obejmuje: liczby rzeczywiste, funkcje, równania i nierówności, planimetria, geometria analityczna, ciągi.

 

Organizator:

Śląska Sieć Metropolitalna


Data i miejsce:
17 marca 2015 r., Gliwice


Adresaci:
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski, nauczyciele matematyki i doradcy metodyczni.

 

Strona internetowa wydarzenia:
www.ssm.silesia.pl/konferencja/

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa