Projekt „Napisz scenariusz” konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych w ramach programu „Aktywnie po zdrowie”

Konkurs „Napisz scenariusz” jest częścią projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w ramach prozdrowotnego programu „Aktywnie po zdrowie”. Konkurs polega na opracowaniu scenariusza zajęć lekcyjnych, konkursów dla uczniów i pogadanki dla rodziców na jeden z podanych przez organizatora tematów dla wybranej kategorii wiekowej uczniów. W konkursie biorą udział nauczyciele ze szkół podstawowych. 

 

Organizator:
Fundacja Banku Ochrony Środowiska, Al. Solidarności 104, 01-016 Warszawa

Data i miejsce:
styczeń – czerwiec 2015 r. , cała Polska

Adresaci:
Konkurs skierowany jest do nauczycieli ze szkół podstawowych.

Strona www:
http://fundacjabos.pl/programy/aktywnie-po-zdrowie

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa