XXIV Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pod hasłem Matematyka na czasie

alt

Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska nauczycieli matematyki oraz prowadzenie w tym środowisku działalności szkoleniowej . Tematyka konferencji wiąże się z najnowszymi tendencjami w nauczaniu matematyki i reformą oświaty aktualnie realizowaną w Polsce. Podczas konferencji odbywają się warsztaty matematyczne , wykłady i dyskusje na wybrane tematy.

 

Działają pracownie całodobowe: Internetowo-komputerowa oraz całodobowa pracownia kształcenia manualnego "Warsztat Otwarty" i "Origami i Matematyka". Podczas konferencji szkoleniowych doskonalimy kompetencje nauczycieli w zakresie wiedzy matematycznej, dydaktycznej i metodycznej. Staramy się doskonalić umiejętności nauczycieli w wykorzystywaniu nowoczesnych środków dydaktycznych, podnosić kwalifikacje zawodowe oraz ulepszać metody i narzędzia nauczania matematyki. Poza tradycyjnymi wykładami i warsztatami odbywa się szereg interesujących spotkań i dyskusji panelowych.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki

 

Data i miejsce:

Zakopane, 13-16 lutego 2015 r.

 

Adresaci:

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawiciele środowisk naukowych związanych z dydaktyką matematyki i metodologią diagnozowania osiagnięć uczniów oraz zaproszeni nauczyciele zagraniczni, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.snm.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa