VIII Kongres Prawa Oświatowego

alt

Celem kongresu jest uświadomienie jego uczestnikom aktualnych i przyszłościowych prawnych oraz organizacyjnych problemów, przed którymi stoją placówki, którymi zarządzają. W jego trakcie zostaną przedstawione praktyczne sposoby radzenia sobie w trudnych lub niejasnych sytuacjach prawnych. Umożliwi to również stworzenie platformy bezpośredniej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami i ekspertami.

Najważniejszymi tematami poruszanymi podczas kongresu będą:

  • Prawa i obowiązki nauczycieli w sytuacji agresji uczniów
  • Dostęp do informacji publicznych w szkole
  • Odpowiedzialność cywilna szkoły i nauczyciela
  • Wycieczki i turystyka w szkole
  • Współpraca szkoły z sądem rodzinnym
  • Wnioski z nadzoru pedagogicznego
  • Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/2015

 

Organizator:

Instytut Badań w Oświacie

 

Data i miejsce:

Wrocław, 4-5 grudnia 2014 r.

 

Adresaci:

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele organów prowadzących, pracownicy nadzoru pedagogicznego.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.ibo.edu.pl/kpo2014/

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa