Konferencja „Innowacyjne Oddziaływania Resocjalizacyjne drogowskazem życiowym dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie”

alt

Konferencja jest podsumowaniem trzyletniej realizacji projektu innowacyjnego pn. Drogowskaz życiowy oraz okazją do zaprezentowania stworzonych, w ramach jego realizacji, innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych dla jednostek nieprzystosowanych społecznie przebywających w MOS, MOW i ZP.

 

Inspiracją do powstania innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych stała się naukowa koncepcja Twórczej Resocjalizacji autorstwa Marka Konopczyńskiego, która zakłada, że skuteczna resocjalizacja powinna polegać na wyszukiwaniu i rozwijaniu potencjałów tkwiących w młodych ludziach, gdyż jest to jedyna droga do ukształtowania nowej tożsamości u jednostek wykazujących zaburzenia zachowania. Mając na uwadze tego rodzaju założenie, opracowano IOR oparte na sporcie. Ich zawartość merytoryczna okazała się na tyle skuteczna, że ta nowatorska metoda została rekomendowana przez ekspertów do stosowania w całej Polsce, jako skuteczna forma pracy z jednostkami nieprzystosowanymi społecznie. Dzięki jej zastosowaniu, dochodzi do zmiany postaw u młodych ludzi wykazujących dewiacyjne zachowania, w komponencie wiedzy, emocji i zachowania.

 

Organizator:

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Data i miejsce:

Kielce, 3 października 2014 r.

 

Adresaci:

Kadra naukowa, prawnicy, kuratorzy sądowi, kuratorzy oświaty, dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych, pracownicy socjalni, nauczyciele, studenci kierunku: resocjalizacja i praca socjalna.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa