Wizyta delegacji Ministerstwa Edukacji Rumunii

alt

Dziś (3 lipca) gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji delegację Ministerstwa Edukacji Rumunii. Głównym tematem roboczego spotkania były projekty systemowe, realizowane przez Ośrodek.

Marlena Fałkowska, wicedyrektor ORE, przedstawiła gościom strukturę systemu edukacji w Polsce oraz najważniejsze obszary działania Ośrodka. Dorota Jastrzębska – koordynator projektu Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap, omówiła specyfikę wdrażania przez ORE projektów systemowych. Szczególne zainteresowanie wzbudził temat procedur pozyskiwania i wdrażania projektów dofinansowanych w ramach Unii Europejskiej. Padło wiele pytań związanych z nadzorem pedagogicznym, podstawą programową czy zarządzaniem oświatą. Z dużym zainteresowaniem spotkała się realizacja projektu e-podręczniki. Spotkanie zakończyło się wymianą uwag i doświadczeń, związanych z różnymi aspektami systemu edukacji.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa