„Akademia Letnia ŻIH”

alt

Program Akademii, obejmuje wykłady, warsztaty, wizytę na cmentarzu żydowskim, spacer tematyczny śladami żydowskich pisarzy, a przede wszystkim udział nauczycieli i społeczeństwa Warszawy w Marszu Pamięci, w tym roku dedykowanym naszemu Patronowi, Emanueowi Ringelblumowi.

 

Udział w projekcie pozwoli wzbogacić wiedzę pedagogów, a docelowo ich uczniów, o wiadomości z tysiącletniej i współczesnej historii i kultury polskich Żydów, którzy do czasu Holokaustu stanowili 10% ludności naszego Kraju.

 

Organizator:

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

 

Data i miejsce:

Warszawa, 20-23 lipca 2014 r.

 

Adresaci:

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych z obszaru całego kraju

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.jhi.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa