Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej”

alt

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja nad miejscem ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej. Znalezienie odpowiedzi na pytania: Kim jest postać ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Jaka jest sytuacja ucznia ze SPE w szkole w świetle przepisów prawa oświatowego?

 

Jakie są strategie działań wspierających tę grupę uczniów? Jak pracować z uczniem niedosłyszącym, z nadpobudliwością psychoruchową, z Zespołem Aspergera, Autyzmem czy uczniem zdolnym.

 

Organizator:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 

Data i miejsce:

Łódź, 5-6 czerwca 2014 r.

 

Adresaci:

Konferencja adresowana jest do pedagogów, psychologów, terapeutów, rodziców oraz studentów zainteresowanych pracą z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.ahe.lodz.pl

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa