23 Międzynarodowa Konferencja IATEFL Poland

alt

Celem konferencji będzie zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie metodyki nauczania języków obcych, wykorzystania psychologii i nowinek technicznych z zakresu informatyki. Nie zabraknie również okazji do wymiany doświadczeń, praktycznych warsztatów czy też bezpośredniego kontaktu z licznymi wydawnictwami.

 

Wśród poruszanych tematów znajdą się takie zagadnienia jak:

 

• ciekawe pomysły na lekcje bez podręcznika,

 

• czy lekcja może być ciekawa jednocześnie dla nauczyciela i ucznia,

 

• jak sprawdzać efekty kształcenia – sprawdziany, certyfikaty, egzaminy,

 

• jak sprawiedliwie oceniać,

 

• motywowanie nauczycieli,

 

• nowoczesne formy komunikacji z uczniami,

 

• nie mogę czy może nie chcę uczyć się języka,

 

• pozalekcyjne formy promocji języka obcego,

 

• język angielski jako baza wyjściowa do nauki innych języków,

 

• język specjalistyczny – dla kogo, kiedy i w jakim celu,

 

• czy nauka języka specjalistycznego może być ciekawe,

 

• gdzie nauczyciel nie może tam psycholog pomoże,

 

• cechy dobrej prezentacji,

 

• internet w roli domowego nauczyciela,

 

 

Organizator:

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Data i miejsce:

Lublin, 12-14 września 2014 r.

 

Adresaci:

Nauczyciele języka angielskiego i innych języków obcych wszystkich szczebli edukacyjnych.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.iatefl.org.pl/lublin2014/zaproszenie

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa