VIII Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

alt

Biblioteka jest chyba jedynym miejscem w szkole, w którym uczniowie mogą oddać się swoim pasjom i samodzielnemu poznawaniu świata. Co zrobić, by pomóc im wyzwolić się z myślenia o testach i egzaminach? Jak stworzyć warunki do myślenia, poszukiwania odpowiedzi i zadawania pytań? Jak zorganizować przestrzeń edukacyjną, by sprzyjała twórczej aktywności?

 

Odpowiedzi na te pytania poszukiwać będziemy w trakcie tegorocznej konferencji, podczas której przygotowaliśmy dla Państwa niespodzianki.

 

Organizator:

Instytut Badań w Oświacie sp. z o. o.

 

Data i miejsce:

Warszawa, 21-22 maja 2014 r.

 

Adresaci:

Bibliotekarze z różnych placówek szkolnych, bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych, doradcy metodyczni zajmujący się bibliotekami, wizytatorzy, pracownicy organów prowadzących i wyższych uczelni.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.ibo.edu.pl/bibliotekarze2014

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa