X Konferencja Spotkania Opiekunów Pracowni Komputerowych

alt

Celem konferencji jest popularyzacja nowoczesnych metod nauczania w szkole, wymiana doświadczeń i zdobycie praktycznej wiedzy przydatnej do prowadzenia zajęć.

 

W trakcie konferencji odbędą się wykłady, konsultacje oraz warsztaty.

 

Organizator:

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu

 

Data i miejsce:

Kołobrzeg, 6-8 luty 2014 r.

 

Adresaci:

Nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele urzędów państwowych.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.sopk.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa