Regionalne Zjazdy Nauczycieli Informatyki

alt

Regionalne Zjazdy Nauczycieli Informatyki to cykl organizowanych w największych polskich miastach spotkań, które umożliwiają wymianę doświadczeń w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Obok zagadnień z metodologii nauczania informatyki, podczas Zjazdów przedstawiane są także przykłady wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i internetu w trakcie nauczania przedmiotów nieinformatycznych oraz nowoczesne zarządzenie oświatą. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się:

 

• metodologia nauczania informatyki,

• program „Cyfrowa Szkoła” w regionie,

• darmowe i płatne oprogramowanie edukacyjne,

• technologie informatyczno-technologiczne (TIK) w szkolnictwie,

• korzystanie z zasobów internetu i aplikacji on-line,

• multimedialne narzędzia dydaktyczne nowoczesnego nauczyciela,

• wykorzystanie e-podręczników do prowadzenia zajęć,

• komunikacja elektroniczna w szkole (blogi, fora, komunikatory),

• nowoczesne zarządzanie oświatą (e-dziennik i wymiana danych w szkole),

• infrastruktura IT i mobilność w szkole,

• bezpieczeństwo danych.

 

Organizator:

PRESSCOM Sp. z o.o.

 

Data i miejsce:

Toruń, 24 styczeń 2014 r.

Gdańsk, 14 luty 2014 r.

Poznań, 21 marzec 2014 r.

Katowice, 11 kwiecień 2014 r.

Wrocław, 25 kwiecień 2014 r.

Łódź, 30 maj 2014 r.

Warszawa, 12 wrzesień 2014 r.

Kielce, 3 październik 2014 r.

Szczecin, 14 listopad 2014 r.

Rzeszów, 12 grudzień 2014 r.

 

Adresaci:

Nauczyciele informatyki, opiekunowie pracowni komputerowych, nauczyciele zainteresowani wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście specjalni, którzy objęli patronatem przedsięwzięcie.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.zjazdy.itwedukacji.pl/

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa