Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

alt

Projekt obejmuje rok szkolny i polega na comiesięcznych spotkaniach w kinie. Szkoły (klasy) zapisują się do programu na początku roku szkolnego wybierając odpowiednie dla siebie cykle filmowe. Następnie co miesiąc biorą udział w spotkaniach w kinie. Łącznie w ciągu roku każda klasa bierze udział w dziewięciu spotkaniach stanowiących merytoryczną całość.

 

Cykle podzielone są ze względu na tematykę – spotkanie stricte filmoznawcze (np. historia kina, język filmu, czy rodzaje i gatunki filmowe) oraz spotkania o szeroko rozumianej tematyce społecznej (np. tolerancja, konsumpcja, prawa człowieka, tematy związane z dojrzewaniem). Każde spotkanie poprzedzone jest prelekcją multimedialną.

 

Prowadzącymi prelekcje są filmoznawcy uniwersyteccy, dziennikarze filmowi, historycy filmu oraz osoby związane z tematyką filmów (przedstawiciele organizacji pozarządowych, psychologowie, twórcy).

 

Prelegenci tok swojego rozumowania ilustrują na ekranie fotosami filmowymi, nawiązaniami do innych sztuk (malarstwo, architektura, fotografia) oraz innymi pomocami wizualnymi. Znacząco podnosi to komunikatywność i atrakcyjność prelekcji. Wytyczne do prelekcji i prezentacje zostały przygotowane przez zespół filmoznawców i nauczycieli. Prelegenci w miastach biorących udział w projekcie mogą jednak poszerzać zawarte tam informacje.

 

Po każdym spotkaniu nauczyciele otrzymują materiały dydaktyczne (informacje o filmie, autorach oraz scenariusze lekcji różnych przedmiotów nauczania).

 

Organizator:

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

 

Data i miejsce:

wrzesień 2014 – czerwiec 2015, miasta na terenie całej Polski.

 

Adresaci:

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz ich nauczyciele.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.nhef.pl/

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa