Konferencja „Transgresje matematyczne”

alt

Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie odległych środowisk naukowych, wytworzenie kultury współpracy ponad podziałami, w służbie edukacji ku dojrzałości. Pragniemy stworzyć środowisko wymiany myśli naukowej na pograniczu następujących dziedzin wiedzy: matematyka, dydaktyka matematyki, pedagogika, psychologia, filozofia.

 

Przeprowadzimy prezentację aktualnych wyników badań prowadzonych przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki w zakresie jakości i efektywności współczesnego kształcenia, współczesnych potrzeb edukacyjnych uczniów i osób dorosłych. Chcemy stworzyć okazje do upowszechnienia wiedzy z zakresu dorobku naukowego każdej ze stron spotkania.

 

Organizator:

Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego

 

Data i miejsce:

Kraków, 15-18 czerwca 2014 r.

 

Adresaci:

Przedstawiciele dziedzin naukowych: matematyki, dydaktyki matematyki, pedagogiki, psychologii, filozofii. Przedstawiciele oświaty i szkolnictwa.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.ikntm.up.krakow.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa