Konferencja i konkurs w ramach „III Regionalnego Dnia Bezpiecznego Internetu”

alt

III Regionalny Dzień Bezpiecznego Internetu jest imprezą cykliczną, obejmującą swoim zasięgiem uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu chełmskiego oraz województwa lubelskiego. Dwie pierwsze edycje nosiły nazwę Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu oraz II Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu.

 

Wydarzenie charakter konferencji, która zostanie zorganizowana 13 lutego 2014 r. i będzie podsumowaniem działań związanych z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu 2014. III Regionalny Dzień Bezpiecznego Internetu został zgłoszony, jako lokalne działanie w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 2014 ogłoszonego przez Fundację Dzieci Niczyje oraz NASK.

 

Organizator:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Chełmie

 

Data i miejsce:

Chełm, 13 lutego 2014 r.

 

Adresaci:

Konferencja: Grupy uczniów ze wszystkich poziomów edukacyjnych z terenu miasta i powiatu chełmskiego, nauczyciele informatyki oraz opiekunowie pracowni komputerowych, przedstawiciele samorządów lokalnych o zasięgu gminnym i miejskim, przedstawiciele placówek oświatowo-wychowawczych z terenu miasta i powiatu.

 

Działania konkursowe: Uczniowie klas I-VI szkół podstawowych.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.razem.szkola.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa