Z Europkiem przez Europę!

 

Głównym celem projektu „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”, współfinansowanego ze środków unijnych i prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, jest zbudowanie środowiska wspierającego naukę języków obcych. Nie mniej ważne jest przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz zasobów wspierających pracę nauczycieli i opracowanie koncepcji procesowego wsparcia szkoły w zakresie nauki języków.

 

 

Co robimy w ramach projektu?
  • Opracowujemy ciekawe materiały dydaktyczne do wykorzystania na lekcji
  • Prowadzimy zajęcia językowe dla uczniów, na które zapraszamy także rodziców i nauczycieli
  • Prezentujemy interesujące zwyczaje innych krajów i kultur
  • Uczymy jak korzystać z Europejskiego Portfolio Językowego
  • Organizujemy konkursy językowe na profilu www.facebook.com/JezyktoTwojPaszport
  • Staramy się pokazać, że nauka języków obcych jest atrakcyjna, a ich znajomość otwiera wiele możliwości
 
Stworzyć przyjazne środowisko
 
Kiedy dziecko rozpoczyna naukę szybko się uczy… i szybko zapomina. Łatwo się zniechęca, niecierpliwi, nudzi, jest wrażliwe na krytykę i niepowodzenia w nauce. Dlatego tak ważne jest umiejętne wsparcie dziecka – od początku nauczania przez kolejne etapy pozyskiwania wiedzy, dziecko musi odczuwać wsparcie ze strony rodziny i nauczycieli. Te osoby, najbliższe dziecku, także potrzebują wiedzy, materiałów i wsparcia. Dlatego tak ważną rolę odgrywają też organy prowadzące, dyrektorzy szkół, a nawet nauczyciele innych przedmiotów. Nie można także zapominać o instytucjach, z którymi szkoły często współpracują – ośrodkach kultury, bibliotekach, teatrach… W ramach projektu zostaną opracowane materiały adresowane również do tych grup odbiorców, zawierające propozycje konkretnych działań, które mogą być podejmowane na rzecz budowy wspierającego środowiska.
 
Skutecznie zachęcić do nauki
 
Analizując wyniki egzaminów zewnętrznych w Polsce można zauważyć, że słabiej wypadają w nich uczniowie z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. Wpływ na to mogą mieć czynniki ekonomiczne, infrastrukturalne czy problemy związane z brakiem lub niewystarczającą motywacją do nauki.
Dlatego zaproponowaliśmy szkołom z tzw. obszarów defaworyzowanych udział w zajęciach dydaktycznych organizowanych w ramach kampanii edukacyjnej „Język to twój paszport – ucz się języków”. Kampania edukacyjna jest jednym z zadań projektu – zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odbycia niezwykłej podróży po czterech stolicach Starego Kontynentu – Londynie, Moskwie, Berlinie oraz Paryżu. Konkursy, zabawy, a także ćwiczenia zespołowe organizowane w ramach kampanii, mają zachęcić uczniów do nauki języków obcych.
 
Od 18 listopada 2013 w podróż przez 7 województw udadzą się dwa autobusy typu double-decker z zespołami koordynatorów oraz animatorów zajęć dydaktycznych dla uczniów. Ekipy odwiedzą województwa: małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, dolnośląskie, wielkopolskie, mazowieckie oraz lubelskie. Każdego dnia autobusy z załogą będą odwiedzać dwa miejsca, w których odbędą się zajęcia dydaktyczne. Spotkania zaplanowano m.in. w gminnych ośrodkach kultury, świetlicach, czy bibliotekach miejskich. Głównym celem zajęć jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów językiem oraz kulturą państw, które odwiedzą.
 
 
Wykorzystując atrakcyjny model zajęć dydaktycznych w formie ciekawych zabaw, konkursów oraz ćwiczeń grupowych, chcemy zachęcić uczniów do nauki języków obcych. Ta kampania ma pokazać im, że nauka języków przynosi tylko i wyłącznie korzyści, i że wcale nie jest przykrym obowiązkiem. „Każdy może nauczyć się języka obcego” – to jest nasz przekaz skierowany do uczniów. Potrzebne są dobre chęci, odpowiednia mobilizacja, a nauka języka będzie prawdziwą radością. Do udziału w zajęciach zapraszamy również nauczycieli. Chcemy zaprezentować im kilka pomysłów na to, jak w atrakcyjny i ciekawy sposób zachęcić uczniów do nauki języków. Zachęcamy też do udziału rodziców, bo to dzięki ich wsparciu nauka języka będzie skuteczniejsza.
 
Paszport i tournee po Europie
 
Jak zatem będą wyglądać zajęcia, które mają zachęcić młodzież do nauki języków obcych?
 
 
Zaproszeni uczniowie otrzymają specjalny paszport upoważniający ich do odwiedzenia czterech stref językowych – pojawią się w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji oraz Rosji. W trakcie wykonywania zaproponowanych aktywności uczestnicy przemieszczają się od stanowiska do stanowiska, odwiedzając kolejne stolice europejskie. Każde miasto jest etapem podróży, wykonanie kolejnych zadań jest „przepustką” do następnego, dowolnie wybranego celu, co symbolizuje mobilność i swobodę, jaką daje poznawanie języków i kultury innych państw. Uczestnicy stykają się z kulturą i językiem danego kraju biorąc udział w prostych quizach, konkursach i innych aktywnościach. Dzieci wykorzystują podczas zabawy dotychczasową wiedzę językową i kulturową oraz nabędą nowe umiejętności językowe, rozwijając wiedzę o geografii i kulturze wybranych obszarów. Wszystkie aktywności są formą dobrej zabawy, a jednocześnie dają poczucie bliskości i osiągalności celu, jakim jest znajomość obcych kultur i języków.
 
Pierwsze zajęcia dydaktyczne odbyły się 18 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy oraz w Hali Sportowej w Koszycach. Trwają wizyty w kolejnych gminach województwa małopolskiego, a od piątku 22 listopada odwiedzamy województwo świętokrzyskie, rozpoczynając od powiatu staszowskiego. Już wkrótce relacja na profilu www.facebook.com/JezyktoTwojPaszport
 
Oprac.: Zespół Projektu
 

Podniesienie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa