Języki obce − Materiały do pobrania

 • Europejskie Portfolio Językowe jako narzędzie wspierające naukę języków obcych
 • Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych − prezentacja projektu
 • Jak motywować by nie demotywować – o nauce języków obcych na terenach defaworyzowanych
 • Gra edukacyjna „Z Europkiem przez Europę”. Karty podróży
 • Gra edukacyjna „Z Europkiem przez Europę”. Karty wiedzy
 • Gra edukacyjna „Z Europkiem przez Europę”. Instrukcja gry
 • Gra edukacyjna „Z Europkiem przez Europę”. Plansza_A2
 • Gra edukacyjna „Z Europkiem przez Europę”. Plansza A4
 • Gra edukacyjna „Z Europkiem przez Europę”. Plansza A3
 • Budowanie przyjaznego środowiska wspierającego efektywną naukę języków obcych. Poradnik nie tylko dla nuczycieli
 • Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych
 • Jak budować środowisko wspierające skuteczną naukę języków
 • PROJEKT – „Kompetencje językowe podstawą podniesienia jakości pracy szkoły”
 • Nowoczesne metody nauczania języków obcych nie nudzą a bawią
 • „Podróże Językowe ze smokiem Europkiem”
 • Języki obce w sieci
 • Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych I etapu edukacyjnego
 • Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych II etapu edukacyjnego
 • Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych III etapu edukacyjnego
 • Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych I etapu edukacyjnego
 • Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych II etapu edukacyjnego
 • Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych III etapu edukacyjnego
 • Budowanie środowiska sprzyjającego efektywnemu nauczaniu języków obcych. Program szkolenia dla placówek wsparcia szkoły
 • Dobry start w świat języków. Plan działań sieci współpracy i samokształcenia
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych w zakresie przygotowania do egzaminu gimnazjalnego. Plan działań sieci współpracy i samokształcenia
 • Metody i techniki budujące motywację do uczenia się języków obcych. Plan działań sieci współpracy i samokształcenia
 • Ostatnia aktualizacja:

  Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa