Języki Obce – POKL – Aktualności

Języki Obce – POKL – Aktualności

Sprawozdanie z konferencji „Język to twój paszport. Ucz się języków!”

25 marca br. w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Język to twój paszport. Ucz się języków!” zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”. Podczas spotkania zaprezentowano rezultaty projektu, omówiono również zagadnienia związane z głównymi obszarami działań projektowych, w tym przede wszystkim metody budowania środowiska wspierającego efektywne nauczanie języków obcych, […]

Poradnik nie tylko dla nauczycieli

Zachęcamy do lektury naszej nowej publikacji autorstwa Anny Jaroszewskiej – „Budowanie przyjaznego środowiska wspierającego efektywną naukę języków obcych. Poradnik nie tylko dla nauczycieli”. Celem poradnika jest przedstawienie wskazówek dotyczących budowania środowiska, które ma wspierać efektywne nauczanie języków obcych w klasach I-III i IV-VI oraz w gimnazjach. Publikacja jest kompleksową analizą tego wszystkiego, co składa się na kontekst obcojęzycznego kształcenia – kontekst nie tylko edukacyjny, lecz także wychowawczy i społeczny. […]

Poszukujemy ekspertów do recenzji pakietów edukacyjnych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów do wykonania usługi opracowania recenzji zgodności 70 pakietów edukacyjnych z wymaganiami merytorycznymi, określonymi w dokumentacji konkursowej. Termin składania ofert do 27 lutego br. Więcej

Poszukujemy wykonawcy usługi obejmującej redakcję merytoryczną i językową

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu III, Działania 3.3, Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata2007-2013 poszukuje wykonawcy/wykonawców, który/którzy na podstawie umowy cywilno-prawnej wykona/wykonają usługę polegającą na redakcji merytorycznej, redakcji językowej oraz korekcie tekstów dotyczących nauczania języków obcych, wraz […]

Ogłoszenie o konkursie

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza Konkurs na wykonanie szczegółowego opracowania koncepcji (opisu) zasobów edukacyjnych dotyczących języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, a następnie wykonania na tej podstawie zasobów edukacyjnych dotyczących języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym. Więcej…

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa