Międzynarodowe warsztaty językowe 4elements@bialystok.pl

alt

Głównym celem organizowanego przedsięwzięcia jest umacnianie różnorodności oraz tożsamości językowej i kulturowej krajów europejskich uczestniczących w projekcie. Chcemy rozwijać motywację do uczenia się języków i przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Ponadto poruszone zostaną tematy wdrażania integracji językowo-przedmiotowej (CLIL) w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zagadnienie poszerzania wiedzy na temat kluczowych dokumentów związanych z edukacją językową (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, Europejskie Portfolio Językowe).

 

Organizator:

Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II

 

Data i miejsce:

Białystok, 23-26 września 2013 r.

 

Adresaci:

Swój udział w warsztatach potwierdziło 45 osób z sześciu szkół europejskich (Hiszpania, Włochy, Łotwa, Czechy, Portugalia, Słowenia). Polską szkołę reprezentować będą nauczyciele i uczniowie z ZSI nr 1 w Białymstoku.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.zsi1.wordpress.com

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa