Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

alt

Konkurs ma na celu pogłębienie oraz upowszechnienie wiedzy o historii najnowszej Polski wśród młodzieży, przybliżenie jej dziedzictwa i dorobku kulturowego kraju.

 

Jego uczestnicy otrzymają możliwość doskonalenia umiejętności pozyskiwania informacji źródłowych, poddawania ich krytycznej analizie, syntezowania i wykorzystywania w praktyce. Dla laureatów konkursu przewidziane są wartościowe nagrody.

 

Organizator:

Fundacja Centrum Solidarności

 

Data i miejsce:

Konkurs organizowany będzie w roku szkolnym 2014/2015 na terenie całego kraju i składać się będzie z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Poszczególne etapy planowane są w następujących terminach: 25 listopada 2014 roku w szkołach, które zgłoszą chęć udziału; 10 marca 2015 roku w miastach wojewódzkich; 10 czerwca 2015 roku w Warszawie.

 

Adresaci:

Uczniowie drugich klas szkół ponadgimnazjalnych, które zadeklarują chęć przystąpienia do tego przedsięwzięcia.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.olimpiadasolidarnosci.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa