Konferencja „Sztuka edukacji. Kultura w programach nauczania”

alt

Tematem konferencji „Sztuka edukacji. Kultura w programach nauczania” będą możliwości włączenia współczesnej kultury i sztuki w szkolne programy nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą a instytucją kultury i sztuki w szkolne programy nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą a instytucją kultury przy tworzeniu projektów edukacyjnych.

 

Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Inicjujemy spotkanie nauczycieli z animatorami i edukatorami, pracującymi na co dzień w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych, w celu podkreślenia zalet współpracy tych dwóch środowisk.

 

Organizator:

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

 

Data i miejsce:

Warszawa, 22-23 listopada 2013 r.

 

Adresaci:

Nauczyciele, animatorzy, edukatorzy z instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz samorządowców

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.zacheta.art.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa