Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Łowimy Talenty

alt

Celem projektu jest promocja talentów i integracja zdolnej młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowań matematycznych, językowych, humanistycznych i artystycznych poprzez intelektualne i twórcze współzawodnictwo wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

 

Projekt Łowimy Talenty powstał z myślą o uczniach polskich szkół, lecz jest również dedykowany nauczycielom matematyki, historii, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i przedmiotów twórczych jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności oraz podejmowania wyzwań.

 

Prognozowana liczba uczestników projektu to 100 000 uczniów i 4 000 nauczycieli

 

 

Organizator:

Łowcy Talentów Jersz

 

Data i miejsce:

15 listopada 2013 r. – 31 sierpnia 2014r;

  • konkursy stacjonarne – macierzyste szkoły ucestników
  • konkurs Filman – internet
  • Wakacyjny Obóz Talentów – Serpelice nad Bugiem

 

Adresaci:

uczniowie szkół podstawowych (klasy 2 – 6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski

 

Strona internetowa wydarzenia:

Łowimy Talenty

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa