Poszukujemy wykonawcy kampanii informacyjnej promującej uczenie się języków obcych dla szkół podstawowych i gimnazjów

alt

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz kampanii informacyjnej towarzyszącej wydarzeniu lokalnemu w gminie według zadanych scenariuszy.

Więcej

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa