ORE na spotkaniu anglistów – English Teaching Market 2013

W dniach 8-10 lipca 2013 r. uczestniczyliśmy w XI ogólnopolskim zjeździe nauczycieli języka angielskiego uczących w szkołach publicznych w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców – English Teaching Market 2013.

 

Podczas spotkania przedstawiony został nowy projekt systemowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji – Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Katarzyna Gut – koordynator projektu przedstawiła jego cele i założenia. Poinformowała także o planowanej jesienią br. kampanii informacyjnej, której celem jest budowanie środowiska wspierającego efektywne nauczanie języków obcych. Będziemy docierać do szkół i lokalnych społeczności, szczególnie w tych gminach, gdzie egzamin gimnazjalny z języka obcego wypadł najsłabiej. Chcemy pokazać korzyści płynące ze znajomości języków obcych, a przez to – zachęcać do nauki. Hasło naszej kampanii brzmi: JĘZYK TO TWÓJ PASZPORT. UCZ SIĘ JĘZYKÓW, a motyw przewodni kampanii nawiązuje do podróży językowej z paszportem Europka.

Postać Europka zaczerpnięto z Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ) – narzędzia wspierającego naukę języków obcych, którego opis, budowę i możliwości praktycznego wykorzystania przedstawiły: Justyna Maziarska-Lesisz (ORE) oraz Małgorzata Cholewicka, nauczycielka SP nr 7 z Łomży, laureatka konkursu „Europejskie Portfolio Językowe w praktyce – refleksje nauczyciela”.

Spotkanie było także niepowtarzalną okazją do podzielenia się z jego uczestnikami publikacjami ORE oraz doświadczeniami z działań na rzecz podnoszenia kompetencji językowych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za żywe zainteresowanie i zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej.
 

Prezentacje ze spotkania

 

Oprac. Agata Jarnutowska-Wrzodak

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa