„EDU Trendy 2013” – konferencje, warsztaty, targi.

„EDU Trendy 2013” to spotkanie profesjonalistów edukacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem oświaty, szkolnictwa wyższego i szkolnictwa zawodowego, szukających rozwiązań poprawiających jej jakość i efektywność.

 

Jego celem jest wymiana informacji, debata oraz integracja środowiska oświatowego wokół istotnych dla oświaty tematów. Podczas spotkania funkcjonować będzie Strefa Konferencji, Strefa Warsztatów oraz Strefa Targów.

 

Organizator:

Wolters Kluwer Polska S.A.


Data i miejsce:

Warszawa, 26-27 września 2013 r.


Adresaci:

Kadra kierownicza oświaty; nauczyciele; psychologowie; pedagodzy; przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli; dyrektorzy bibliotek; pracownicy administracji oświatowej; przedstawiciele samorządu terytorialnego odpowiedzialni za oświatę; rektorzy uczelni wyższych; kanclerze; kwestorzy; pracownicy administracji uczelnianej; dyrektorzy IT; osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych technologii na uczelniach; osoby odpowiedzialne za KRK, programy szkoleniowe oraz ofertę edukacyjno-szkoleniową; kierownicy studiów podyplomowych; kadra naukowa zainteresowana nowoczesnymi technikami; studenci; dyrektorzy personalni i kierownicy działów szkoleń w firmach; przedstawiciele firm szkoleniowych i freelancerzy; dyrektorzy bibliotek uczelnianych.

 

Strona internetowa wydarzenia:
www.edu-trendy.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa