Seminarium pt. „Wielokulturowość w oświacie. Działania i rozwiązania w instytucjach oświatowych w Polsce na rzecz integracji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracyjnym”.

Głównym celem seminarium jest zwiększenie wiedzy wśród osób pracujących w sektorze oświaty w Polsce na temat działań i rozwiązań podejmowanych w instytucjach oświatowych w Polsce na rzecz integracji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracyjnym, a także migracji i wielokulturowości (ze szczególnym uwzględnieniem polskiego kontekstu).

 

Zaprezentowane podczas seminarium działania i rozwiązania mogą stanowić źródło inspiracji w promowaniu szkół i klas wielokulturowych. Podczas seminarium wskazane zostaną konkretne rozwiązania prawne, które mogą wspomóc szkoły wielokulturowe. Seminarium ma być miejscem dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami pracującymi w pobliskim sektorze oświaty w różnych regionach Polski. 

 

Organizator:

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej


Data i miejsce:

Warszawa, 12 czerwca 2013 r.


Adresaci:

Nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele wydziałów oświaty, kuratoriów, inne osoby pracujące w instytucjach oświatowych, przedstawiciele środowiska naukowego i pozarządowego działającego na polu edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym i/lub edukacji międzykulturowej.


Strona internetowa wydarzenia:

Seminarium „Wielokulturowość w oświacie”

Program seminarium

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa