Projekt „Zgrana Piątka”

Program „Zgrana Piątka“ skierowany jest do dzieci z klas 4-6 szkół podstawowych. Geneza programu – to narastające w ostatnich latach problemy wychowawcze związane z przejawami agresji i przemocy na terenie szkół. „Zgrana Piątka“ będzie działaniem prewencyjnym przeciw przemocy wśród uczniów, skierowanym do dzieci dopiero uczących się budowania prawidłowych postaw społecznych.

 

Głównym celem programu jest zapobieganie przemocy wśród uczniów szkół podstawowych oraz budowanie wśród nich więzi społecznych. W ramach programu na terenie szkół będą tworzone specjalne kluby dla uczniów klas 4-6. Ich członkowie będą następnie rywalizować ze sobą, rozwiązując grupowo zadania kształtujące właściwe postawy społeczne i budujące więzi między uczestnikami. Kluby „Zgrana Piątka“ będą kształtować odpowiednie postawy społeczne zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy. Każdy klub będzie funkcjonował jako grupa zadaniowa pobudzająca do aktywności, wzajemnej integracji oraz zdrowej rywalizacji – które są dla dzieci najlepszymi motywatorami do działania. Klub stanie się środowiskiem wychowawczym przekazującym wzorce zachowań, do którego dzieci będą wstępować dobrowolnie, przez co chętniej będą współpracować i tworzyć więzi.

 

Organizator:

Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS


Data i miejsce:

Pilotaż w roku szkolnym 2012/2013 odbędzie się w wybranych szkołach.

Począwszy od roku szkolnego 2013/2014 program obejmie zainteresowane placówki z terenu całej Polski.


Adresaci:

Dzieci klas 4-6 szkół podstawowych

 

Strona internetowa wydarzenia:

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa