„III Warszawski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL-LIEDER-WETTBEWERB”

Celem Konkursu jest propagowanie języka niemieckiego poprzez śpiew. Zgłoszenia należy składać do 22 maja 2013 roku. Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół warszawskich.

 

 Każdy wykonawca biorący udział w konkursie prezentuje jeden utwór w języku niemieckim. Prezentacja nie powinna przekraczać 5 minut. Tematyka, gatunek i rodzaj piosenek są dowolne, mogą to być piosenki z podręczników, przeboje lub utwory napisane samodzielnie. Uczestników oceniać będzie jury, kompetentne w dziedzinie nauczania języka niemieckiego oraz muzyki. Brane będą pod uwagę poprawność językowa, walory głosowe, interpretacja utworu, muzykalność, aranżacja, dykcja, wizerunek sceniczny wykonawcy oraz tematyka utworu. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów oraz dyplomy wyróżnienia. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki.

 

Organizator:

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Oddział Warszawa


Data i miejsce:

Warszawa, Wyższa Szkoła Menadżerska;

29 maja 2013r. – przesłuchanie konkursowe

13 czerwca 2013 r. – Koncert Galowy


Adresaci:

Uczniowie wszystkich typów szkół warszawskich

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa