Szukamy autora scenariuszy!

altPoszukujemy autora scenariusza zajęć aktywizujących, które zostaną przeprowadzone w trakcie kampanii informacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz podczas wydarzeń lokalnych w gminie. Zadanie jest realizowane w ramach nowego projektu systemowego „Podniesienie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”. 

Więcej

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa