TRENDY internetowe czasopismo edukacyjne

Ukazuje się od 2005 roku jako nowoczesne czasopismo poświęcone polskiej edukacji. Wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli, prezentując nowatorskie teorie i praktyczne rozwiązania oraz europejskie i światowe trendy w dziedzinie efektywnego nauczania i uczenia się.

W marcu 2012 r. otrzymało nową szatę graficzną i nowy układ treści. Każdy numer „Trendów” w obecnym wydaniu rozpoczyna Rozmowa z… – wywiad z osobą ważną dla środowiska edukacyjnego. Czytelnik znajdzie też teksty poświęcone zagadnieniom tematu wiodącego – w kolejnych numerach związane m.in. z problematyką ewaluacji jakości edukacji, wdrażania reformy oświatowej, cyfrowej szkoły. Publikowane będą artykuły na temat oceniania i egzaminów, technologii informacyjno-komunikacyjnych, efektywności projektów finansowanych ze środków unijnych, zmian w prawie oświatowym oraz informacje o aktualnych wydarzeniach edukacyjnych.

Zespół redakcyjny „Trendów” tworzy grupa pracowników ORE, którzy chcą przekazać szerokiemu gronu odbiorców swoje doświadczenia w pracy edukacyjnej. Każdy z nich zajmuje się inną dziedziną szkolnictwa – w skład zespołu wchodzą więc m.in. specjaliści do spraw rozwoju szkół i placówek, resocjalizacji i socjoterapii, specjalnych potrzeb edukacyjnych, wychowania i profilaktyki, rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich, projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czasopismo publikowane jest w dwóch wersjach: interaktywnej – dostępnej przez przeglądarkę internetową – i jako PDF do pobrania.

TRENDY

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa