Seminarium „Szkoła Promująca Zdrowie – nowe zadania i kierunki”

W dniach 13-15 czerwca 2011 r. w Sulejówku odbędzie się seminarium dla wojewódzkich koordynatorów oraz osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju sieci szkół promujących zdrowie Szkoła Promująca Zdrowie – nowe zadania i kierunki.

 

Celem spotkania jest:
  • podnoszenie jakości pracy szkół w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
  • przekazanie informacji o działaniach Rady Programowej oraz Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole,
  • przedstawienie wyników badań prowadzonych w szkołach promujących zdrowie,
  • przedyskutowanie strategii upowszechniania w Polsce międzynarodowego programu pt. Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna w szkole (HEPS),
  • wymiana i upowszechnianie doświadczeń wypracowanych w sieci szkół promujących zdrowie.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy koordynatora oraz trzy osoby z województwa wspierające rozwój sieci szpz.

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa