Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zofii Kossak w Pierśćcu

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zofii Kossak w Pierśćcu
2
Adres szkoły
 
Pierściec, ul. Jerzego Tomanka 8
43- 430 Skoczów
3
Województwo
Śląskie
4.
Rok otrzymania Krajowego Certyfikatu
2008
5.
Organ prowadzący
Urząd Miejski w Skoczowie
6
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel.  (33)  853 39 51/ fax  (33) 853 39 51
mail sp6@toras.pl
www.sp6-piersciec.pl
7.
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Stefania Kewesz
8.
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Jarosław Dębinny
Agnieszka Piechaczek
9.
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Wieś, około 1900 mieszkańców
10.
Liczba uczniów
 
159 uczniów
11.
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
1.      Tworzenie klimatu społecznego w szkole przez całą społeczność.
2.      Realizacja programów z promocji zdrowia.
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa