Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

 

1
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla
2
Adres szkoły
 
Łódź, ul. Kusocińskiego 100
3
Województwo
Łódzkie
4
Organ prowadzący
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
5
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel/fax: 42 686 48 89
 
6
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Paweł Miszczak
7
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Ilona Warycha
8
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto: 780 tys. mieszkańców
9
Liczba uczniów
 
375
10
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
  1. Tworzenie pozytywnego klimatu społecznego szkoły.
  2. Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wykorzystywanie wyników uzyskanych z autoewaluacji.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa