Szkoła Podstawowa nr 4 im. Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa nr 4   
im. Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego
2
Adres szkoły
 
38-500 Sanok
Ul. Sadowa 12
3
Województwo
Podkarpackie
4
Organ prowadzący
Gmina Miasta Sanoka
5
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel.(13) 46 42 998;  fax.(13) 46 48 076
6
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Krzysztof Zając
7
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Aleksandra Czech
8
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto – 40 tys. mieszkańców
9
Liczba uczniów
 
666
10
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
 
1. Włączanie całej społeczności szkolnej w realizację edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole.
2. Praca metodą projektu – realizacja projektów autorskich, w tym projektu pn. „Recepta na zdrowie” w ramach ogólnopolskiego programu „Trzymaj formę”.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa