Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1.
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia
2.
Adres szkoły
ul. Starzyńskiego 17, 35 – 508 Rzeszów
3.
Województwo
Podkarpackie
4.
Rok otrzymania Krajowego (Polskiego) Certyfikatu
2009
5.
Organ prowadzący
Urząd Miasta w Rzeszowie
6
Telefon/fax/mail/strona internetowa
17 748 35 60; fax: 17 748 35 86;
 mail: sekretariat @sp25.resman.pl
7.
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Mgr Bożena Zięba
8.
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Mgr Małgorzata Prucharska
9.
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto 180 tys. mieszkańców
10.
Liczba uczniów
487
11.
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
1. Szkoła posiada dobrze wyposażoną bazę sportową i bogatą ofertę zajęć.
2. Realizacja programów zdrowotnych i ekologicznych.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa