Szkoła Podstawowa nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

 

1.
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa nr 14
im. ks. Grzegorza Piramowicza
2.
Adres szkoły
 
80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 126 a
3.
Województwo
Pomorskie
4.
Rok otrzymania Krajowego (Polskiego) Certyfikatu
2008
5.
Organ prowadzący
Gmina Miasta Gdańsk
6
Telefon/fax/mail/strona internetowa
58 302 00 19/ 58 302 00 19
 www.sp14gda.pl
7.
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Hanna Jóźwiakowska
8.
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Barbara Sprawka
9.
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto – 500 000
10.
Liczba uczniów
 
303
11.
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
  1. Tworzenie klimatu sprzyjającego współpracy z rodzicami.
  2. Szkoła dysponuje bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa