Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki
2
Adres szkoły
82 – 300 Elbląg, ul. Wojciecha Zajchowskiego 12
3
Województwo
Warmińsko-mazurskie
4
Organ prowadzący
Gmina Miasta Elbląg
5
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel 55-235-08-25   fax 55-235-08-25
e-mail sp12.poczta@wp.pl
strona internetowa www.sp12.elblag.pl
6
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Jolanta Piekarska
7
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Jolanta Piekarska
Nauczyciel wspomagający: Mirosława Szymanowska
8
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto – liczba mieszkańców 135 tys.
9
Liczba uczniów
612
10
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
1.      Tworzenie klimatu społecznego
2.      Rozwijanie współpracy z rodzicami
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa